Urlop ojcowski, a zmiana pracy

Zmiana pracy na lepszą, jeśli chodzi o wynagrodzenie i ogólne warunki umowy, to okazja, na zignorowanie której nie każdy może sobie pozwolić – zwłaszcza wówczas, gdy w rodzinie pojawiło się dziecko. Jak zatem w takich okolicznościach przedstawiają się kwestie związanie z urlopem ojcowskim?

Zasiłek macierzyński dla pracownika

Najistotniejszą sprawą, jaka pojawia się w opisanym powyżej kontekście, jest ta dotycząca zasiłku, który przysługuje pracownikowi z tytułu urlopu ojcowskiego. Wiele w tym momencie zależy od tego, kiedy dokładnie rozpoczął się wspomniany urlop. Jeżeli nastąpiło to przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, wówczas za podstawę wymiaru zasiłku przyjmowane jest wynagrodzenie, które pracownik otrzymałby, gdyby przepracował u nowego pracodawcy pełny miesiąc. Nie funkcjonuje opcja w postaci okresu wyczekiwania, po upływie którego podstawa zasiłku byłaby liczona już od wyższego wynagrodzenia.

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego jest ustalana z uwzględnieniem wynagrodzenia miesięcznego określonego w umowie o pracę (lub w innym akcie, na podstawie którego nawiązany został) stosunek pracy, jakie pracownik uzyskał u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego rozpoczął się urlop tacierzyński. Aby obliczyć wynagrodzenie miesięczne, należy podzielić wynagrodzenie osiągnięte za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych, a następnie uzyskany wynik pomnożyć przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w tym miesiącu (jeśli przepracował chociażby jeden dzień).

Warto jeszcze przypomnieć, iż przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego zastosowanie znajdują przepisy określające zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.