Tacierzyński bez ślubu

W dzisiejszych czasach coraz więcej par decyduje się żyć na tzw. kocią łapę. To z kolei rodzi pytania o rozmaite uprawnienia związane z rodzicielstwem, jakie przysługują pracownikom, kiedy w ich związku pojawia się dziecko – biologiczne bądź adoptowane. Jak wówczas przedstawia się kwestia wykorzystania urlopu ojcowskiego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urlop ojcowski przysługuje pracownikom, którzy w trakcie stosunku pracy zostali ojcami. Aby mężczyzna mógł z tego przywileju skorzystać, musi spełniać jeszcze – oprócz posiadania statusu pracownika – dwa warunki. Jednym z nich jest fakt wychowywania dziecka, drugim zaś złożenie pisemnego wniosku spełniającego formalne wymogi. Poza tym należy pamiętać o tym, by urlop tacierzyński wykorzystać w  odpowiednim czasie – w całości, gdyż nie ma możliwości podzielnia go na części.

Bardzo ważne przy tym jest to, że nie ma żadnego znaczenia fakt pozostawania w związku małżeńskim z matką dziecka. O ile spełnione są powyższe przesłanki, nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do skorzystania z omawianego przywileju. Reasumując – rodzice dziecka nie muszą mieć ślubu.