Urlop ojcowski, a działalność gospodarcza

Urlop jest pojęciem kojarzonym przede wszystkim z osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – czyli z pracownikami. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach także i przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z tego typu świadczeń – tak dzieje się m. in. w przypadku urlopu ojcowskiego.

Podstawowy warunek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urlop ojcowski dla przedsiębiorcy przysługuje wówczas, gdy zostanie spełniony jeden podstawowy warunek. Chodzi mianowicie o to, by przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu chorobowemu, które przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest dobrowolne. Oczywiście, o tym aspekcie należy pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem, a nie na ostatnią chwilę. Najlepiej przy zakładaniu działalności od razu zgłosić się do powyższego ubezpieczenia – dla właściciela firmy jest to pewność, że w niektórych okolicznościach będą mu przysługiwały pewne świadczenia, chociaż przy urlopie tacierzyńskim wystarczy jeden pełen miesiąc opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe.

Wypłata zasiłku macierzyńskiego

Urlop tacierzyński a własna działalność to również szereg pytań dotyczących wypłaty zasiłku macierzyńskiego, który przysługuje świeżo upieczonemu ojcu. Pracownikom w trakcie 14 dni trwania omawianego urlopu wynagrodzenie wypłaca pracodawca – jeśli zaś chodzi o przedsiębiorców, to rolę pracodawcy przejmuje ZUS. Wypłaca on przez 2 tygodnie zasiłek macierzyński. To, jaka dokładnie będzie to kwota, zależy od wysokości składek na ubezpieczenie chorobowe – uzyskuje się ją poprzez odjęcie od podstawy stałego wskaźnika 13,71 proc., a następnie obliczenie zasiłku przypadającego na jeden dzień. Uwaga – za okres przebywania na zasiłku przedsiębiorca nie musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne.

Wniosek do ZUS-u

Chcąc wykorzystać urlop tacierzyński przy działalności gospodarczej, należy także złożyć do ZUS-u wniosek (służy do tego formularz ZAS-34). Inaczej nie można liczyć na wypłatę zasiłku macierzyńskiego. We wniosku musi się znaleźć informacja o tym, w jakim terminie będzie wykorzystany urlop ojcowski. Ponadto trzeba dołączyć do niego takie dokumenty jak:

– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał),

– wypełniony formularz ZUS Z-3b.

Pozostaje jeszcze kwestia tego czy przez okres pobierania zasiłku przedsiębiorca może prowadzić działalność. Przepisy nie regulują tego jasno, aczkolwiek przyjmuje się, iż przez ten czas nie powinno się podejmować aktywności związanej z prowadzeniem firmy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zlecić to komuś innemu.